7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl piątek, 15 lutego 2019
*strona główna

Witamy na stronach internetowych miesięcznika „Palestra”

„Palestra” to czasopismo o ponad stuletniej tradycji
i ugruntowanej wysokiej pozycji w nauce prawa.

Po krótkim okresie ukazywania się w 1910 r. we Lwowie, powstało na nowo w 1924 r., założone przez adwokatów stołecznych. Wkrótce stało się jednym z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce. Wznowione po okresie wojny i stalinizmu wpisało się na stałe w dzieje i teraźniejszość prawa i Adwokatury.

Skupiało i skupia wokół siebie grono wybitnych prawników związanych zarówno z praktyką jak i nauką prawa.  

Zapraszamy na nasze strony

 

PIERWSZE ROCZNIKI "PALESTRY" 

W związku z przypadającą 1 marca 2014 r. 90 rocznicą wydania pierwszego zeszytu "Palestry" warszawskiej oraz 104 rocznicy wydania pierwszego zeszytu "Palestry" lwowskiej zamieszczamy wersję elektroniczną owych pierwszych roczników "czasopisma palestry polskiej"

                      
*aktualności

2014-09-10
Jubileusze Redaktora Naczelnego

W dniu 9 września 2014 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej (i redakcji) miała miejsce uroczystość z okazji 50-lecia pracy w samorządzie adwokackim oraz okrągłych urodzin redaktora Naczelnego "Palestry" adw. Czesława Jaworskiego. Podczas uroczystości, w której uczestniczyli przedstawiciele adwokatury, sądownictwa, nauki prawa, w tyk Kolegium "Palestry" wręczony został Jubilatowi dedykowany Mu zeszyt "Palestry" - nr 9, do którego lektury zapraszamy.
Redaktorowi Naczelnemu życzymy zaś wszelkiego dobra i wielu lat tak owocnej pracy dla adwokatury i "Palestry".
 


2014-09-10
Rozpoczyna się trzecia edycja Polskich Kongresów Prawa organizowanych przez Instytut Allerhanda - Allerhand Summits 2014/2015 - nabliższy już w październiku

Trzecim Polskim Kongresem Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2014, który odbędzie się w dniach 15-16 października 2014 r. w Warszawie rozpoczyna się trzeci cykl Polskich Kongresów Prawa Realizowanych przez Instytut Allerhanda. 

Od października 2014 r., do czerwca 2015 r. zaplanowano 11 kongresów, które obejmą serię debat – konferencji tematycznych dedykowanych szczególnie istotnym obszarom prawno-gospodarczym oraz związanych z nimi dylematom regulacyjnym. Będą to: III Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych (15-16.X.2014), VI Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego (4.XI.2014), II Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych (15.XI. 2014), II Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości (17.II.2015), II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego (13.III.2015), II Polski Kongres Prawa Energetycznego i Zasobów Naturalnych (26.III.2015), III Polski Kongres Prawa Podatkowego (14.IV.2015), Polski Kongres Innowacji i Przedsiębiorczości (21.V.2015), III Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej (11.VI.2015), II Polski Kongres Prawa Sportowego (23.VI.2015)

szerzej www.allerhand.pl2014-08-26
Zmarł były Dziekan ORA w Wałbrzychu adw. Grzegorz Janisławski

Z wielkim żalem żegnamy zmarłego w dniu 23 sierpnia 2014 roku Adwokata Grzegorza Janisławskiego Wybitnego prawnika i działacza samorządu adwokackiego, wieloletniego Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, członka Naczelnej Rady Adwokackiej, delegata na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Człowieka wysokiej kultury, szerokich horyzontów i wielu pasji, Przyjaciela Pisma Adwokatury Polskiej "Palestra". Odszedł nagle w pełni sił twórczych, Kolega i Wychowawca młodzieży, człowiek ideowy, rzecznik rozsądnych kompromisów. Składam wyrazy szczególnego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego Czesław Jaworski Redaktor naczelny, członkowie redakcji i kolegium redakcyjnego "Palestry"

strona :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65

(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com