7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl sobota, 19 stycznia 2019
*strona główna

Witamy na stronach internetowych miesięcznika „Palestra”

„Palestra” to czasopismo o ponad stuletniej tradycji
i ugruntowanej wysokiej pozycji w nauce prawa.

Po krótkim okresie ukazywania się w 1910 r. we Lwowie, powstało na nowo w 1924 r., założone przez adwokatów stołecznych. Wkrótce stało się jednym z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce. Wznowione po okresie wojny i stalinizmu wpisało się na stałe w dzieje i teraźniejszość prawa i Adwokatury.

Skupiało i skupia wokół siebie grono wybitnych prawników związanych zarówno z praktyką jak i nauką prawa.  

Zapraszamy na nasze strony

 

PIERWSZE ROCZNIKI "PALESTRY" 

W związku z przypadającą 1 marca 2014 r. 90 rocznicą wydania pierwszego zeszytu "Palestry" warszawskiej oraz 104 rocznicy wydania pierwszego zeszytu "Palestry" lwowskiej zamieszczamy wersję elektroniczną owych pierwszych roczników "czasopisma palestry polskiej"

                      
*aktualności

2014-10-23
Konferencja Naukowa Prawa Budowlanego i Nieruchomości, „Od lokalizacji do odbioru. Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego”, Gdańsk, 4 grudnia 2014 r.,

4 grudnia bieżącego roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Konferencja Naukowa Prawa Budowlanego i Nieruchomości „Od lokalizacji do odbioru. Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego.” organizowana przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Gdańsk

 

Konferencja jest nowym projektem realizowanym od tego roku przez ELSA Gdańsk przy współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jej głównym celem jest stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń, przeznaczonego zarówno dla profesjonalistów jak i osób bezpośrednio zainteresowanych tematyką kierunków rozwoju prawa budowlanego i nieruchomości z perspektywy ich roli gospodarczej.

 

W trakcie trzech paneli tematycznych zostaną poruszone zagadnienia traktujące m.in. o projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a także o fundamentalnych zmianach związanych z jego wprowadzeniem. Ponadto szerokiej dyskusji zostaną poddane kwestie roli deweloperów w obrocie gospodarczym, programu "Mieszkanie dla młodych" oraz bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami w kontekście tzw. zmian deregulacyjnych.

 

Szczegółowe informacje na temat Konferencji Naukowej Prawa Budowlanego i Nieruchomości dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Konferencji jak i stronie wydarzenia na portalu Facebook https://www.facebook.com/events/667961583287771/?fref=ts2014-09-23
"Dyrektywa o prawach akcjonariuszy. Studium tworzenia prawa i przewodnik po dyrektywie", Krzysztof Grabowski, Kraków-Warszawa 2014, ss. 430

W ostatnich dniach września bieżącego roku nakładem Domu Wydawniczego Instytutu Allerhanda ukazało się pierwsze wydanie książki Krzysztofa Grabowskiego - eksperta rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego, doktora nauk prawnych, wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pt. "Dyrektywa o prawach akcjonariuszy. Studium tworzenia prawa i przewodnik po dyrektywie". „Książka doktora Krzysztofa Grabowskiego dotyczy zagadnień o wysokiej istotności dla życia społeczno-gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej. Tematyka w niej zawarta ma również istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski – tym bardziej, że kwestia ochrony praw akcjonariuszy ma szczególny walor praktyczny w kraju rozwijającego się w dalszym ciągu rynku kapitałowego. W istocie bowiem prawo rynku kapitałowego opiera się na dwóch pryncypiach – ochronie inwestora i zarazem ochronie akcjonariusza – które stanowią czasami jedność.” - czytamy w opinii prof. dr hab. Aleksandra Chłopeckiego.

Patronat medialny nad publikacją objęła "Palestra"

 2014-09-19
VI Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2014, 4 listopada 2014 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w VI Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2014. To największe wydarzenie branżowe dla praktyki i teorii prawa upadłościowego i naprawczego w Polsce, gromadzące najwybitniejszych polskich ekspertów w tej dziedzinie.

Tegoroczna edycja Kongresu zostanie poświęcona niezwykle aktualnej tematyce – funkcjonowaniu prawa upadłościowego i naprawczego w sektorze publicznym, z uwzględnieniem planowanych zmian prawnych w tej dziedzinie. Trzon merytoryczny stanowią następujące grupy zagadnień:

 skutki ekonomiczne liberalizacji upadłości konsumenckiej,

 arbitraż a postępowania upadłościowe – ocena skutków projektów zmian prawa,

 podmioty publicznoprawne a upadłość,

 zdolność upadłościowa a zdolność restrukturyzacyjna – potrzeba zmian,

 upadłość konsumencka – granice liberalizacji przepisów.

Agenda Kongresu tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/inso2014-vi-polski-kongres-prawa-upadlosciowego-i-naprawczego-inso-2014/inso2014-agenda/

Podczas kongresowych obrad poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z funkcjonowaniem prawa upadłościowego w działalności przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Omówione będą aspekty ewentualnych zmian co do zdolności upadłościowej – np. przyznanie zdolności upadłościowej SPZOZ, niepublicznym uczelniom wyższym czy rolnikom. Prelegenci ustosunkują się także do tematów upadłości/restrukturyzacji szpitali, w tym publicznych. Skomentują fakt wyłączenia publicznych podmiotów leczniczych z zakresu zastosowania w nowych przepisach. Poruszą również problem posiadania zdolności restrukturyzacyjnej przez podmioty pozbawione zdolności upadłościowej. Przedstawią kwestię upadłości stowarzyszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego wszystkich zainteresowanych teorią i praktyką INSO. Rejestracja tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/inso2014-vi-polski-kongres-prawa-upadlosciowego-i-naprawczego-inso-2014/inso2014-rejestracja/

 strona :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65

(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com