7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl sobota, 19 stycznia 2019
*strona główna

Witamy na stronach internetowych miesięcznika „Palestra”

„Palestra” to czasopismo o ponad stuletniej tradycji
i ugruntowanej wysokiej pozycji w nauce prawa.

Po krótkim okresie ukazywania się w 1910 r. we Lwowie, powstało na nowo w 1924 r., założone przez adwokatów stołecznych. Wkrótce stało się jednym z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce. Wznowione po okresie wojny i stalinizmu wpisało się na stałe w dzieje i teraźniejszość prawa i Adwokatury.

Skupiało i skupia wokół siebie grono wybitnych prawników związanych zarówno z praktyką jak i nauką prawa.  

Zapraszamy na nasze strony

 

PIERWSZE ROCZNIKI "PALESTRY" 

W związku z przypadającą 1 marca 2014 r. 90 rocznicą wydania pierwszego zeszytu "Palestry" warszawskiej oraz 104 rocznicy wydania pierwszego zeszytu "Palestry" lwowskiej zamieszczamy wersję elektroniczną owych pierwszych roczników "czasopisma palestry polskiej"

                      
*aktualności

2013-08-22
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego", Toruń, 16-17 września 2013 r.

Redakcja "Palestry" zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego", która odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 września 2013 r. 
Problematyka konferencji koncentruje się wokół regulacji prawnych, które bezpośrednio oddziałują na efektywność nauki i szkolnictwa wyższego. Akty prawne stanowią jednak efekt końcowy pewnych prac i dlatego też konferencja powinna pełnić – zdaniem organizatorów – rolę interdyscyplinarnego forum. Nie bez znaczenia, obok głosu akademików, jest również udział praktyków, którzy na co dzień stosują przyjęte rozwiązania prawne. Stąd zaproszenie kierujemy również do adwokatów i aplikantów adwokackich.
Z powyższych względów, a także mając na uwadze przedłożony w ostatnim czasie projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, potencjalnym uczestnikom oferujemy udział bierny i czynny – jedynym wymogiem jest, aby zgłaszane tematy miały oryginalny charakter i wnosiły istotny wkład do refleksji na temat współczesnych problemów szeroko pojętej nauki i szkolnictwa wyższego.

Patronat nad konferencję objął m.in. prof. dr hab. Roman Hauser – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, adw. Andrzej Zwara – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, a także prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Rektor UMK w Toruniu i dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Patronat medialny sprawuje "Palestra" i Forum Akademickie.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji dostępnej pod adresem: www.fpm.umk.pl

Rejestracja trwa do 31 sierpnia br.

Zachęcamy Państwa do udziału w tej konferencji.2013-08-02
Adwokat Roman Hrabar - odzyskał 30 000 polskich dzieci z powojennych Niemiec

W najnoszym zeszycie tygodnika "Polityka" (nr 31 z 2013 r.) opublikowany został artykuł Andrzeja Fedorowicza pt. "Człowiek, który odzyskał 30 tys. dzieci". Poświęcony jest on dokonaniom katowickiego adwokata Romana Hrabara (1909-1996), który w latach 40-tych XX w. poświęcił się rewindykacji polskich dzieci z Niemiec. Wbrew przeciwnościom, w tym także politycznym, doprowadził do powrotu do Polski ok. 30 000 polskich dzieci.

Zachęcamy do lektury ...2013-06-13
Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2013

W dniu 25 czerwca 2013 r. w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2013, nad którym patronat honorowy objęła m.in. Naczelna Rada Adwokacka i redakcja "Palestry".
To pierwsza w Polsce próba całościowego spojrzenia na procedury rozwiązywania sporów zarówno w formach konfrontacyjnych, jak i polubownych, na arenie krajowej i międzynarodowej. W trakcie ośmiu godzin Kongresu będzie czas na krytyczne przyjrzenie się poszczególnym instytucjom, ocenę wprowadzanych zmian oraz na próbę sformułowania wniosków i postulatów na przyszłość.
Gościem honorowym Kongresu będzie Pan Minister Mariusz Haładyj (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki).
*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.
Więcej szczegółów pod adresem: www.arbitraz.allerhand.pl


strona :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65

(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com