7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl piątek, 15 lutego 2019
*strona główna

Witamy na stronach internetowych miesięcznika „Palestra”

„Palestra” to czasopismo o ponad stuletniej tradycji
i ugruntowanej wysokiej pozycji w nauce prawa.

Po krótkim okresie ukazywania się w 1910 r. we Lwowie, powstało na nowo w 1924 r., założone przez adwokatów stołecznych. Wkrótce stało się jednym z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce. Wznowione po okresie wojny i stalinizmu wpisało się na stałe w dzieje i teraźniejszość prawa i Adwokatury.

Skupiało i skupia wokół siebie grono wybitnych prawników związanych zarówno z praktyką jak i nauką prawa.  

Zapraszamy na nasze strony

 

PIERWSZE ROCZNIKI "PALESTRY" 

W związku z przypadającą 1 marca 2014 r. 90 rocznicą wydania pierwszego zeszytu "Palestry" warszawskiej oraz 104 rocznicy wydania pierwszego zeszytu "Palestry" lwowskiej zamieszczamy wersję elektroniczną owych pierwszych roczników "czasopisma palestry polskiej"

                      
*aktualności

2013-10-16
V Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego - INSO 2013, Warszawa, 6 listopada 2013 r.

6 listopada 2013 w Warszawie odbędzie się V Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2013  - wydarzenie, któremu od lat patronuje Naczelna Rada Adwokacka oraz redakcja "Palestry"

Kongres wpisuje się w cykl corocznych spotkań eksperckich, poświęcony różnorodnym aspektom prawa upadłościowego i naprawczego i organizowany przez Instytut Allerhanda nieprzerwanie od 2009 roku.

INSO 2013 zgromadzi ekspertów prawa upadłościowego i naprawczego: przedstawicieli kancelarii specjalizujących się w tej gałęzi prawa, sędziów z bogatym dorobkiem w zakresie spraw gospodarczych, członków administracji rządowej, przedstawicieli świata akademickiego oraz kadrę menadżerską przedsiębiorstw.

 Wielu spośród tegorocznych prelegentów Kongresu wchodzi w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania założeń reformy polskiego prawa upadłościowego.2013-10-04
Zmarł Stanisław Milewski - przyjaciel redakcji i wieloletni autor "Palestry"

Dnia 1 października 2013 r. zmarł wieloletni współpracownik redakcji "Palestry" autor kilkudziesięciu opracować opublikowanych na łamach Pisma Adwokatury Polskiej Stanisław Milewski - znany jako wybitny znawca dziejów perypetii prawnych w dawnych czasach, znakomity pisarz, varsavianista.

Stanisław Milewski urodził się w 1931 r. w Ciechanowie. Studiował filologię klasyczną a następnie filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską napisał na temat slangu przestępczego w dwudziestoleciu międzywojennym. W latach 1954-1964 pracował w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk jako kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. Współpracował w tym okresie z kilkoma czasopismami. W styczniu 1965 r. podjął pracę dziennikarską w „Gazecie Sądowej i Penitencjarnej” (później zmieniła ona nazwę, najpierw na „Gazetę Sądową”, a potem na „Gazetę Prawniczą”). Był w niej sekretarzem redakcji a następnie zastępcą redaktora naczelnego aż do zlikwidowania tego dwutygodnika.

Specjalizował się w reportażach z procesów sądowych oraz publikacjach z zakresu historii wymiaru sprawiedliwości, dziejów przestępczości i jej zwalczania oraz historii czasopiśmiennictwa prawniczego. Jest autorem kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów. Za "Intymne życie niegdysiejszej Warszawy" (Iskry 2008) uhonorowano go nagrodą „Warszawskiej premiery literackiej – książka maja 2008”. Za książkę "Codzienność niegdysiejszej Warszawy" otrzymał w 2010 r. Warszawską Nagrodę Literacką.
Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony Złotą Odznaką Zrzeszenia Prawników Polskich, Odznaką Zasłużony dla kultury oraz Zasłużony dla m.st. Warszawy (1986 i 2009).

Pokłosiem publikacji na łamach "Palestry" były książki:
Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939, Warszawa: Wydawnictwo Iskry 2011, ss. 658. [wspólnie z Adamem Redzikiem]; Niezwykli klienci Temidy, Warszawa: Wydawnictwo Iskry 2011 oraz w części ostatnia książka - Życie uliczne niegdysiejszej Warszawy, Warszawa: Wydawnictwo Iskry 2013.

Pogrzeb odbył się 4 października o godzinie 12.30 na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie, przy ul. Młynarskiej.2013-10-04
II Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg2013 2013

Redakcja Palestry uprzejmie zaprasza do udziału w Polskim Kongresie Regulacji Rynków Finansowych – FinReg2013 2013 (Warszawa, 16-17 października 2013r.), nad którym patronat honorowy objęła m.in. Naczelna Rada Adwokacka.
W programie Kongresu :
- Polskie prawo bankowe wobec nowych regulacji europejskich- panel komentatorów prawa
bankowego
- Ewolucja regulacji rynków finansowych z perspektywy klienta banku
- Nowa architektura regulacji – stara strategia nadzoru? – panel nadzorców bankowych
(finansowych)
- Konsekwencje prawne reform ubezpieczeń emerytalnych – czy zmiany w OFE są konstytucyjne?
- Nowe regulacje dotyczące instrumentów finansowych oraz obrotu na rynku kapitałowym
- Wpływ regulacji na rynki finansowe- badania empiryczne
- Nadzór spółdzielczych banków i SKOK
- Europejska unia bankowa.
W tym roku Kongres składać się z dwóch części. Pierwszy dzień Kongresu (policy oriented) zorientowany jest na dyskusję istotnych problemów przez praktyków – uczestników rynków finansowych - regulatorów i ekspertów. Dzień drugi (scholar oriented) służył będzie prezentacji referatów naukowych nadesłanych w ramach konkursu Call for papers i ich dyskusji z udziałem wiodących akademików w zakresie prawa i finansów.
Udział w gronie Prelegentów potwierdzili m in.: Andrzej Jakubiak (Przewodniczący KNF), dr Maciej Grabowski (Wiceminister Finansów), Wojciech Kwaśniak (Wiceprzewodniczący KNF), prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński), Jerzy Bańka (Wiceprezes ZBP), Piotr Bodył-Szymala (Dyrektor, BZWBK), adw. Marcin Olechowski (Sołtysiński Kawecki&Szlęzak), Krzysztof Broda (Dyrektor, BFG), Agnieszka Nogajczyk-Simeonow (Prezes, PTE Allianz S.A), r.pr. Katarzyna Urbańska (Dyrektor, Konfederacja Lewiatan), dr Iwona Sroka (Prezes, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych), adw. Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki &Szlęzak), adw. dr Arkadiusz Radwan (Instytut Allerhanda; Kubas Kos Gaertner), Bernard Smykla (Dyrektor, NBP), r.pr Arkadiusz Kawulski, dr Stanisław Kluza (SGH), dr hab. Marcin Olszak (Dyrektor, KNF), dr Andrzej Stopczyński (Doradca, NBP), Marek Szuszkiewicz (Dyrektor, KNF), Marek Wodnicki (Dyrektor, GPW), dr hab. Michał Kruszka (KNF), prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (SGH), prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer (SGH), prof. dr hab. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki), dr Wojciech Rogowski (IA, SGH, NBP), Dariusz Daniluk (BGK), Krzysztof Grabowski (KPF).
Za udział w Kongresie adwokaci będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.
Więcej szczegółów pod adresem: www.finansowy.allerhand.plstrona :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65

(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com