7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl piątek, 15 lutego 2019
*strona główna

Witamy na stronach internetowych miesięcznika „Palestra”

„Palestra” to czasopismo o ponad stuletniej tradycji
i ugruntowanej wysokiej pozycji w nauce prawa.

Po krótkim okresie ukazywania się w 1910 r. we Lwowie, powstało na nowo w 1924 r., założone przez adwokatów stołecznych. Wkrótce stało się jednym z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce. Wznowione po okresie wojny i stalinizmu wpisało się na stałe w dzieje i teraźniejszość prawa i Adwokatury.

Skupiało i skupia wokół siebie grono wybitnych prawników związanych zarówno z praktyką jak i nauką prawa.  

Zapraszamy na nasze strony

 

PIERWSZE ROCZNIKI "PALESTRY" 

W związku z przypadającą 1 marca 2014 r. 90 rocznicą wydania pierwszego zeszytu "Palestry" warszawskiej oraz 104 rocznicy wydania pierwszego zeszytu "Palestry" lwowskiej zamieszczamy wersję elektroniczną owych pierwszych roczników "czasopisma palestry polskiej"

                      
*aktualności

2013-11-20
Pismo Adwokatury Polskiej "Palestra" dostępne na urządzeniach mobilnych

Przypominamy, że nasze czasopismo jest również dostępne on-line: www.issuu.com/czasopismopalestra

 

 2013-11-13
XVII Dni Edukacji Prawniczej, Gdańsk 18-20 listopada 2013 r.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk zaprasza studentów i absolwentów prawa na XVII Dni Edukacji Prawniczej, które odbędą się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

Dni Edukacji prawniczej to wydarzenie o charakterze edukacyjnym skierowane do studentów prawa, a dotyczące podejmowanych wyborów ścieżki kariery zawodowej.

Wśród gości i prelegentów XVII Dni Edukacji Prawniczej znajdują się m. in: prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, poseł na Sejm RP Ryszard Kalisz, konsul honorowy Królestwa Norwegii w Gdyni Michał Rzeszewicz.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wydarzeniu!

 2013-11-05
Adwokat Profesor Maciej Szpunar - rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu

Prof. Maciej Szpunar został zatwierdzony na stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu najwyższego organu sądowniczego Unii Europejskiej. Decyzję w tej sprawie podjęli ambasadorowie państw członkowskich. Wcześniej Maciej Szpunar przeszedł pomyślnie przesłuchanie przez specjalną komisję w Brukseli.
Prof. Maciej Szpunar urodził się w Krakowie w 1971 roku. Od 1996 roku pracuje w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego. Wykładał na wielu uczelniach, także zagranicznych. W latach 2008-2013 pracował w MSZ jako podsekretarz stanu ds. prawnych i traktatowych. Koordynował m.in. wdrażanie prawa UE w Polsce, był odpowiedzialny za wydawanie opinii o zgodności projektów ustawodawczych z prawem UE, reprezentował rząd w Sejmie i Senacie w procedurze ratyfikacji umów międzynarodowych, a także w pracach nad ustawą o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej. Jest członkiem Rady Konsultacyjnej Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.
Prof. Maciej Szpunar został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach w dniu 10 kwietnia 2001 roku. Prof. M.Szpunar prowadził wykłady dla adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach z zakresu prawa europejskiego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonuje wykładni prawa UE, aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich państwach UE. Rozstrzyga spory prawne między rządami państw należącymi do Unii a jej instytucjami. Trybunał rozpatruje także sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, które uważają, że ich prawa zostały naruszone przez instytucje UE.
W skład Trybunału wchodzą sędziowie oraz rzecznicy generalni. Zadaniem rzecznika generalnego jest przedstawienie publicznie i bezstronnie opinii w sprawach wniesionych do Trybunału, a tym samym ma wpływ na orzecznictwo TS. Kadencja rzecznika trwa 6 lat. Polskimi sędziami Trybunału Sprawiedliwości byli dotychczas: Jerzy Makarczyk (2004–2009) oraz Marek Safjan (od 2009).

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowistrona :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65

(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com