Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

 1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
 2. liczbę egzemplarzy
 3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

AKTUALNOŚCI

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej”, Warszawa, 27 maja 2015 r.

  Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej: nadzieje, obawy, możliwości”, której tematem przewodnim będzie czekająca polski system prawny istotna zmiana modelu procesu karnego, wchodząca w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Konferencja została zaplanowana jako dwuetapowe wydarzenie, którego pierwsza część (27 maja 2015 r.) poświęcona będzie oczekiwaniom i obawom związanym z nadchodzącymi zmianami, druga natomiast (początek 2016 r.) stanowić będzie próbę zweryfikowania, czy nowelizacja procesu karnego spełniła swoje założenia. Ten dwuetapowy charakter niniejszego wydarzenia wyróżnia je na tle innych, zbliżonych tematycznie konferencji, które nie oferują możliwości zbadania, czy wyrażane na nich poglądy rzeczywiście zyskają akceptację praktyki.

  Organizowana przez Towarzystwo Paragraf 22 konferencja cechuje się ściśle praktycznym i profesjonalnym charakterem. W zaplanowanych panelach dyskusyjnych głos zabiorą przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych związanych z procesem karnym, a jednocześnie osoby mające na co dzień kontakt ze stosowaniem prawa. Swoje opinie wyrażą przedstawiciele środowisk sędziów, prokuratorów, adwokatów, a także zyskujących nowe uprawnienia procesowe radców prawnych. Zapewni to nie tylko kompleksowe spojrzenie na obrany temat, ale także zagwarantuje najwyższy poziom merytoryczny konferencji. Wydarzenie podzielono na pięć paneli dyskusyjnych, z których każdy odnosi się do innego, ważnego obszaru zmian w procesie karnym: zwiększenia kontradyktoryjności, charakteru postępowania przygotowawczego, konsensualnych trybów zakończenia postępowania, pomocy prawnej świadczonej z urzędu oraz udziału radców prawnych. Dyskusje profesjonalistów w każdym z tych paneli poprzedzone zostaną podsumowaniem najistotniejszych zmian, jakie niesie ze sobą nowelizacja, w każdym z wymienionych obszarów.

  Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zmian w procesie karnym, zvvwłaszcza przedstawicieli zawodów prawniczych, a także aplikantów, studentów oraz przedstawicieli świata nauki.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji zapraszamy do zapoznania się z dalszymi informacjami o wydarzeniu oraz do zarejestrowania swojego udziału na stronie internetowej Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22: www.paragraf22.eu. Udział w konferencji jest wolny od opłat, po uprzednim zarejestrowaniu się.

  Zapraszamy również do kontaktu z organizatorem pod adresem e-mail: towarzystwo@paragraf22.eu.