Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

 1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
 2. liczbę egzemplarzy
 3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

AKTUALNOŚCI

 • III Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu, Warszawa, 7 maja 2015

  Redakcja "Palestry" uprzejmie zaprasza do udziału w III Polskim Kongresie Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu (Warszawa, 07 maja 2015r.), któremu patronują m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Gospodarki. Dyskusje Kongresu skoncentrują się wokół trzech generalnych obszarów tematycznych:

  - Ochrona inwestycji zagranicznych w Polsce i Unii Europejskiej – czy wiatr przemian, wiejący z Brukseli, zmiecie obecny system ochrony wzajemnych inwestycji (BITs)? Interdyscyplinarna debata na tle negocjowanego Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) oraz wewnątrzunijnych umów o ochronie wzajemnych inwestycji (Infra - EU BITs).    

  - Unijna Dyrektywa ADR a Sprawa Polska. Znaczenie implementowanych zmian dla rozwoju obecnego systemu mediacji i polubownego rozstrzygania sporów cywilnych i konsumenckich.

  - Czy jesteśmy naprawdę zabezpieczeni przed bezprawiem legislacyjnym i decyzyjnym organów publicznych? Chwila zadumy nad skutecznością regulacji art. 417 i nast. Kodeksu Cywilnego z perspektywy doświadczenia oraz w świetle planowanych najnowszych zmian legislacyjnych.

  Celem debaty jest:

  *pokazanie praktycznych aspektów i konsekwencji proponowanych, rewolucyjnych zmian – i to nie tylko w zakresie mechanizmów rozstrzygania sporów inwestycyjnych, ale i przewartościowania całego systemu ochrony inwestycji wewnątrz Unii Europejskiej

  *analiza różnych, alternatywnych form rozwiązywaniu sporów konsumenckich, popieranych przez Unię Europejską (w szczególności w kontekście implementowanej obecnie tzw. Konsumenckiej Dyrektywy ADR nakładającej na Państwa Członkowskie obowiązek zapewnienia konsumentom dostępu do prostych, skutecznych, szybkich i tanich sposobów rozstrzygania sporów krajowych i transgranicznych wynikających z umów sprzedaży lub umów świadczenia usług) – zwłaszcza z perspektywy ich wpływu na rozwój obecnych już w Polsce form polubownego rozwiązywania sporów, w tym mediacji, w sprawach konsumenckich i cywilnych

  *omówienie doświadczeń – z naciskiem na doświadczenia przedsiębiorców i reprezentujących ich prawników – co do skuteczności obrony przed kontrowersyjnymi lub po prostu nie znajdującymi podstawy prawnej - decyzjami i działaniami władz publicznych, zarówno na etapie szeroko rozumianych postępowań administracyjnych (celnych, podatkowych, wywłaszczeniowych i in.), jak i w ramach postępowań odszkodowawczych.

  Problematyka Kongresu, ujęta w sposób najbardziej praktyczny, zainteresuje m.in. prawników doradzających biznesowi, prawników wewnętrznych, przedsiębiorców, przedstawicieli ruchów konsumenckich, doradców gospodarczych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

  Więcej szczegółów pod adresem: www.rozwiazywaniesporow.allerhand.pl