Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

  1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
  2. liczbę egzemplarzy
  3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

AKTUALNOŚCI

  • Zapowiedź nowej książki Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych

    Na początku maja bieżącego roku ukaże się nowa publikacja Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego pt. "Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych" pod redakcją Danuty Rode. Książka składa się z trzech części, poświęconych najważniejszym zagadnieniom opiniodawstwa psychologicznego. Pierwsza część książki dotyczy psychologicznych i psychiatrycznych aspektów diagnostyki i opiniowania sądowego w kontekście stanu psychicznego jednostki. Druga poświęcona jest modelom psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach przestępstw z użyciem przemocy, trzecia postępowaniu diagnostycznemu w sprawach nieletnich.

    Redaktorem wydania jest Danuta Rode, dr hab. nauk humanistycznych z zakresu psychologii, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej, wieloletni biegły sądowy (posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie problematyki rodzinnej i nieletnich). Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej na Uniwersytecie Śląskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny psychologii klinicznej i sądowej oraz penitencjarnej, w tym monografii Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców. Jej główne zainteresowania to psychologia sądowa i kliniczna, a szczególnie problematyka przemocy w rodzinie.

    Patronat medialny objęła "Palestra"