powrót

AKTUALNOŚCI

  • "Palestra" w ogłoszonym 31 grudnia 2014 r. wykazie czasopism punktowanych

    31 grudnia 2014 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wykaz czasopism punktowanych. Przed ogłoszeniem owego wykazu rozpatrzono odwołania wielu redakcji, które wpłynęły do Ministerstwa po ogłoszeniu wykazu w grudniu 2013 r.

    W efekcie publikacje naukowe w "Palestrze" premiowane są przez Ministerstwo 6 punktami.