powrót

AKTUALNOŚCI

  • Jubileusze Redaktora Naczelnego

    W dniu 9 września 2014 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej (i redakcji) miała miejsce uroczystość z okazji 50-lecia pracy w samorządzie adwokackim oraz okrągłych urodzin redaktora Naczelnego "Palestry" adw. Czesława Jaworskiego. Podczas uroczystości, w której uczestniczyli przedstawiciele adwokatury, sądownictwa, nauki prawa, w tyk Kolegium "Palestry" wręczony został Jubilatowi dedykowany Mu zeszyt "Palestry" - nr 9, do którego lektury zapraszamy.
    Redaktorowi Naczelnemu życzymy zaś wszelkiego dobra i wielu lat tak owocnej pracy dla adwokatury i "Palestry".