Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

  1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
  2. liczbę egzemplarzy
  3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

AKTUALNOŚCI

  • Izba Dyscyplinarna jako sąd wyjątkowy w rozumieniu Konstytucji RP

    Czy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego może być uznana za sąd wyjątkowy w rozumieniu art. 175 ust. 2 Konstytucji RP? Rozważania na ten temat prowadzi prof. Włodzimierz Wróbel na łamach „Palestry” 1-2/2019. Jego zdaniem art. 175 ust. 2 Konstytucji RP przewiduje możliwość powoływania sądów wyjątkowych wyłącznie na czas wojny. Konstytucja wyklucza także funkcjonowanie innych sądów niż te wskazane w art. 175 Konstytucji. Cechą sądu wyjątkowego jest odrębność organizacyjna, autonomia w stosunku do innych sądów, specyficzny sposób powołania sędziów takiego sądu, szczególny zakres rozpoznawanych spraw – zarówno pod względem czasowym, podmiotowym, jak i przedmiotowym oraz specyficzna procedura.

    Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego spełnia te cechy sądu wyjątkowego, mimo nominalnego włączenia jej w strukturę Sądu Najwyższego. W związku z tym powstają zasadnicze wątpliwości, czy orzeczenia wydawane przez tę izbę mają charakter orzeczeń sądowych w rozumieniu konstytucyjnym. Zapraszamy do lektury.

    http://palestra.pl/upload/15/54/10/1554102538_.pdf