Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

 1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
 2. liczbę egzemplarzy
 3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

AKTUALNOŚCI

 • Zmarł adw. Czesław Jaworski, Redaktor Naczelny "Palestry"

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 września 2018 roku zmarł adw. Czesław Jaworski, Redaktor Naczelny "Palestry".

   Adw. Czesław Jaworski urodził się 6 września 1934 roku w Warszawie. W latach 1952-1956 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1957-1960 odbywał aplikację adwokacką, najpierw w Olsztynie, a następnie w Warszawie. Egzamin adwokacki zdał w marcu 1960 r. i rozpoczął praktykę w Zespole Adwokackim nr 23 w Warszawie. Od 1973 r. był działaczem samorządu adwokackiego i członkiem ORA w Warszawie. Pełnił funkcję wiceprezesa Komisji Dyscyplinarnej, sekretarza ORA, wicedziekana ORA, wykładowcy i kierownika szkoleniaaplikantów adwokackich i doskonalenia zawodowego adwokatów. Współorganizator Studium Wymowy Sądowej przy Wydziale Prawa i Administracji UW, a także na innych uniwersytetach. W latach 1989-2001 był członkiem NRA.  W okresie 1992-1995 był wiceprezesem, a w latach 1995-2001 (przez dwie kadencje) prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Współorganizował trzy krajowe zjazdy Adwokatury oraz rocznice 75-lecia i 80-lecia Adwokatury. Przewodniczył dwóm Zjazdom. Wielokrotnie z ramienia NRA brał udział jako ekspert w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Trzykrotnie brał udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Obrońca w głośnych procesach politycznych PRL. Wieloletni członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika "Prawo i Medycyna". Członek Kapituły "Złota Waga". Prowadził indywidualną Kancelarię Adwokacką w Warszawie. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielką Odznaką "Adwokatura Zasłużonym".

  Funkcję Redaktora Naczelnego Pisma Adwokatury Polskiej "Palestra" pełnił w latach 1990-1992 i 2010-2018.

  Szanowny Panie Prezesie,

  dziękujemy za wspólne lata, za Pana zaangażowanie w sprawy pisma, za inspirujące rozmowy, za to, że Adwokatura i "Palestra" były dla Pana wielką wartością.

  Anna Grabowska, Maciej Kwiek, Adam Redzik

   

  Msza św. pogrzebowa śp. adw. Czesława Jaworskiego odbędzie się 7 września 2018 roku o godz. 13.00 w Warszawie w Kościele św. Anny w Wilanowie, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.