Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

  1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
  2. liczbę egzemplarzy
  3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

AKTUALNOŚCI

  • Konferencja pt. "Zamysł twórcy kodeksu karnego z 1932 r. a wykładnia sądowa", Warszawa, 8 czerwca 2017 r.

    W imieniu Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz miesięcznika Państwo i Prawo zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. "Zamysł twórcy kodeksu karnego z 1932 r. a wykładnia sądowa", która odbędzie się we czwartek, 8 czerwca br. w Warszawie. W programie konferencji przewidziano cztery naukowe wystąpienia: dr hab. Adama Redzika, prof. UW, dr hab. prof. UW Antoniego Bojańczyka, dr hab. Marka Kulika oraz dr hab. prof. UJ Włodzimierza Wróbla oraz dyskusję podsumowującą (prowadzenie: Prezes SN Stanisław Zabłocki) podczas której zaprezentowany zostanie reprint książki prof. Juliusza Makarewicza pt. Polskie prawo karne.

    Program Konferencji