powrót

AKTUALNOŚCI

  • Do czego potrzebne nam uwagi porównawcze, gdy piszemy o prawie?, Warszawa, 20 kwietnia 2017 r.

    Zapraszamy na wykład wprowadzający do zagadnień z zakresu komparatystyki prawniczej pod tytułem ,,Do czego potrzebne nam uwagi porównawcze, gdy piszemy o prawie?". Prelegentami będą: prof. dr hab. Ewa Łętowska oraz dr hab. Ryszard Piotrowski. 

    Prof. dr hab. Ewa Łętowska była Rzeczniczkiem Praw Obywatelskich, sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Napisała wiele publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności problematyki ochrony praw konsumentów. Kojarzona chociażby z teorią multicentryczności systemu prawa. Jest czynną komentatorką wydarzeń prawno-politycznych. 

    Dr hab. Ryszard Piotrowski jest konstytucjonalistą, autorem wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, wieloletnim pracownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UW, znawcą prawa amerykańskiego i włoskiego. W 2016 roku został laureatem II nagrody za pracę habilitacyjną pt. „Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura i funkcje”. Z kolei w marcu bieżącego roku został wyróżniony przez kapitułę konkursu ,,Prawnik Roku" organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita, uzyskując nagrodę "Prawnik Edukator".

    Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. w sali 1.3 w Collegium Iuridicum II przy ulicy Lipowej 4 o godzinie 20.00