Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

 1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
 2. liczbę egzemplarzy
 3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

AKTUALNOŚCI

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Sztuka negocjacji prawniczych", Lublin, 7 kwietnia 2017 r.

  Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Sztuka negocjacji prawniczych", która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

  Problematyka negocjacji prawniczych nie należy do najpopularniejszych. Można sobie właściwie zadać pytanie – czym właściwie one są? Czy prawnik może być też negocjatorem? Dlatego też założeniem konferencji będzie próba odpowiedzi na te pytania. Szeroka tematyka pozwoli na prowadzenie rozważań naukowych na wielu płaszczyznach. Celem konferencji będzie ukazanie dziedzin, w jakich mogą być prowadzone negocjacje o charakterze prawniczym np. na sali sądowej, negocjacje kryzysowe czy negocjowanie umów cywilnoprawnych albo też wybór osób na różne ważne państwowe bądź ponadpaństwowe stanowiska. Szczególną uwagę można poświęcić również modelom i technikom negocjacyjnym, ich przyczynom i skutkom, a także temu, jak wygląda omawiana dziedzina w praktyce.

  Rejestracji można dokonywać do 2 kwietnia 2017r. Potwierdzenie dokonania rejestracji otrzymają Państwo w ciągu dwóch dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Szczegółowe informacje związane wymogami dotyczącymi abstraktów znajdziecie Państwo w treści formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów.

  Formularz zgłoszeniowy: https://drive.google.com/open?id=0B5aqos3mYDQYY0ZkczBIRDdvN0U

  Patronat nad Konferencją objęła "Palestra".