Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

  1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
  2. liczbę egzemplarzy
  3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

AKTUALNOŚCI

  • Sesja Law in Medicine podczas „25th International Medical Students’ Conference”, Kraków, 27-29 kwietnia 2017 r.

    W imieniu Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ zapraszamy do uczestnictwa w  „25th International Medical Students’ Conference”. International Medical Students’ Conference (IMSC) jest to międzynarodowe wydarzenie corocznie organizowane przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z roku na rok konferencja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem ze strony młodych naukowców, zarówno z kraju jak i z zagranicy. IMSC składa się z 24 sesji tematycznych, będących jednocześnie konkursem na najlepsze prace naukowe oceniane przez Jury, w którego skład wchodzą wybitni pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego z poszczególnych dziedzin. Misją konferencji jest nie tylko stworzenie młodym naukowcom pola do dyskusji, umożliwienie nawiązania nowych znajomości czy też rozwijania swoich umiejętności podczas licznych warsztatów, ale także podkreślenie wagi współpracy międzydyscyplinarnej i międzynarodowej.

    Obserwując rosnące znaczenie prawa w naukach medycznych, zdecydowano się poszerzyć w tym roku konferencję o sesję Law in Medicine pt. „Current legal and ethical issues in the context of medicine and biotechnology progres”, która swoim zakresem obejmuje prawo medyczne, prawo własności intelektualnej w medycynie i biotechnologii oraz bioetykę. Sesja ta jest współorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

    Strona internetowa Konferencji.