powrót

AKTUALNOŚCI

  • Nowym Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej został wybrany adwokat Jacek Trela

    XII Krajowy Zjazdy Adwokatury obradujących w dniach 25-27 listopada w Krakowie dokonał wyboru nowych władz Adwokatury.

    W kadencji 2016-2020 nowy Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej będzie adw. Jacek Trela. W głosowaniu na stanowisko Prezesa NRA w którym brało udział dwoch kandydatów: adw. Jacek Trela uzyskał 219 głosów, zaś adw. dr Małgorzata Kożuch 86 głosów. Przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej został wybrany adw. Sławomi Ciemny. Na stanowisku Rzecznika Dyscyplinarnego pozostała adw. Ewa Krasowska.

    Więcej informacji o wyborze władz Adwokatury na portalu www. adwokatura.pl