powrót

AKTUALNOŚCI

  • Konferencja naukowa pt. "Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy", Warszawa, 13-14 października 2016 r.

    W imieniu Organizatorów zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej poświęconej regulacjom prawym zbiorowego prawa pracy. Konferencja podzielona została na cztery panele dyskusyjne: I - Zbiorowe prawo pracy, II - Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem przejścia pracowników do nowego pracodawcy, III - Pracodawca w zbiorowym oraz indywidualnym prawie pracy, IV Umowy zbiorowe - układy zbiorowe pracy, porozumienia, umowy społeczne.

    Udział w konferencji rekomeduje Naczelna Rada Adwokacka w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

    Agenda konferencji.