Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

 1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
 2. liczbę egzemplarzy
 3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

AKTUALNOŚCI

 • Sędzia SN Stanisław Zabłocki Prezesem Sądu Najwyższego

  2 września w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP wręczył akt powołania na stanowisko Prezesa Sądu Najwyżeszego kierującego Izbą Karną wieloletniemu członkowi Komitetu Redakcyjnego "Palestry" Sędziemu SN Stanisławowi Zabłockiemu. 

  Sędzia SN Stanisław Zabłocki ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był pracownikiem naukowym Instytut Prawa Karnego UW. Po zakończeniu studiów odbywał aplikację sądową a następnie aplilkację adwokacką. Po wpisaniu na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Warszawie wykonywał praktykę adwokacką. Specjalizował się w prawie karnym. Ponadto był aktywnym członkiem władz samorządowych pełniąc funkcję przewodniczącego komisji szkolenia aplikantów adwokackich przy ORA w Warszawie, a także brał udział pracach Ośrodka Badawczego Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

  Od 1991 roku sędzia Sądu Najwyższego (od 1996 r. przewodniczący Wydziału V Kasacyjnego, a od 2001 r. przewodniczący Wydziału I Zagadnień Prawnych). W latach 1991-2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej. Zasiadał w trzech kolejnych komisjach kodyfikacyjnych prawa karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

  Sędzia SN jest autorem kilkudziesięciu artykułów, glos, polemik, recenzji w „Palestrze”. Ponadto jest stałym recenzentem i przyjacielem Redakcji.

  Panu Sędziemu serdecznie gratujemy.