Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

  1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
  2. liczbę egzemplarzy
  3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

AKTUALNOŚCI

  • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej", część II: teoria, praktyka, przyszłość, Warszawa 31 maja 2016

    W ostatni wtorek maja, zapraszamy na ogólnopolska konferencję naukową dotyczącą procedury karnej, która obowiązywała niespełna rok (od 1 lipca 2015 roku do 15 kwietnia 2016 r.) Najbliższa konferencja organizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to druga konferencja dotyczącą problematyki zmian w prawie karnym. Jej pierwsza część odbyła się 27 maja ubiegłego roku. W tym roku konferencja jest podzielona na cztery bloki tematyczne. Pierwsze trzy z nich poświęcone zostaną analizie przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. (zmianie modelu postępowania przygotowawczego i wzmocnieniu kontradyktoryjności, szerokiemu dostępowi do pomocy prawnej z urzędu oraz przyznaniu radcom prawnym prawa do obrony w sprawach karnych, a także silniejszemu akcentowi położonemu na tzw. tryby konsensualne), która wydaje się konieczna w celu realnej, wyważonej oceny wad i zalet cofniętej reformy, czwarty – omówieniu obowiązującego stanu prawnego, zastosowanych rozwiązań i ich możliwych konsekwencji dla całości systemu sądownictwa w sprawach karnych.

    Zapraszamy do uczestnictwa.

    Agenda konferencji.