Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

 1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
 2. liczbę egzemplarzy
 3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

AKTUALNOŚCI

 • “Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment"

  9 i 10 czerwca 2016 r w Warszawie, w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się konferencja pt. “Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment”.

  Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Naczelnej Rady Adwokackiej oraz medialnym Czasopisma Palestra.

  Jest to już szósta edycja konferencji  European Company Law, dedykowanych Prawu spółek, ale po raz pierwszy odbywająca się w Polsce. Poprzednie konferencje odbywały się w Leiden, Utrecht, Maastricht i Uppasala. Organizatorem konferencji jest Centre for European Company Law z siedzibą w Lejdzie, zaś partnerem lokalnym Instytut Allerhanda.

  Konferencja stanowi znaczące wydarzenie poświęcone Prawu spółek; jej celem jest stworzenie forum debaty dla ekspertów z całej Europy w przedmiotowym zakresie. Organizatorzy przewidują spotkanie około 140 uczestników- teoretyków, praktyków prawa z Polski i krajów zagranicznych, przedstawicieli biznesu jak również przedstawicieli instytucji finansowych. Szczególny nacisk zostanie położony na reformy prawa spółek w Europie Centralnej i Środkowowschodniej. Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione w szerokiej perspektywie ewolucji Europejskiego Prawa Spółek. Pierwszy dzień Konferencji będzie dyskusją ekspertów; drugi dzień przeznaczony jest na prezentację referatów naukowych wyłonionych w konkursie Call for Papers.

  Językiem Konferencji będzie język angielski.

  Po więcej szczegółów zapraszamy na: www.ecl.allerhand.pl