powrót

AKTUALNOŚCI

  • Szkolenie z prawa autorskiego i prawa pokrewnego, Warszawa, 3 grudnia 2015 r.

    Na prośbę wydawnictwa Wolters Kluwer informujemy o szkoleniu z zakresu prawa autorskiego i prawa pokrewnego, która odbędzie się w Warszawie, 3 grudnia 2015 r.

    Adresatami szkolenia są osoby zatrudnione w instytucjach, mających na co dzień do czynienia z prawami własności intelektualnej (w szczególności w firmach reklamowych, wydawnictwach, instytucjach kultury - np. teatrach, bibliotekach, domach kultury, mediach, prasie, radiu, telewizji, firmach audiowizualno - filmowych, firmach informatyczno - programistycznych, internetowych, firmach graficznych, urzędach administracji publicznej). 

    Zgłoszenie.