powrót

AKTUALNOŚCI

  • Międzynarodowa Konferencja Prawa Własności Intelektualnej, 20 listopada 2015 r., Uniwersytet Gdański

    Dnia 20 listopada 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii pt. "Value of Information: Intellectual Property, Privacy and Big Data" organizowana przez Centrum Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Zakładem Praw Człowieka i Etyki Prawniczej oraz amerykańską uczelnią prawniczą Chicago - Kent College of Law. Podczas Konferencji omówione zostaną aktualne zagadnienia prawne związane z rozwojem i wykorzystywaniem nowych technologii w szczególności w sferze ochrony własności intelektualnej, danych osobowych oraz związanych z nimi praw człowieka. Tematyka spotkania zainteresuje zarówno praktyków prawa, którzy mierzą się z wyzwaniami, jakie nakłada na nich rozwój uregulowań prawnych dotyczących nowoczesnych technologii, jak również przedsiębiorców i przedstawicieli środowisk akademickich prowadzących badania związane z nowoczesnymi technologiami.

    Partnerem głównym Konferencji jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. Partnerem Strategicznym Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE. Partnerem Konferencji jest Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO oraz Naczelna Rada Adwokacka.

    Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, programu oraz miejsca dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: www.ipconference2015.ug.edu.pl.