Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

  1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
  2. liczbę egzemplarzy
  3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

AKTUALNOŚCI

  • "Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach"

    Na prawniczym rynku wydawniczym ukazała się nowa publikacja w której omówiono najważniejsze z punktu widzenia obrońcy i pełnomocnika zmiany prawa karnego procesowego, które weszły w życie 1 lipca 2015 r., w tym dotyczące m.in: gromadzenia dowodów i dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym, stosowania poręczenia majątkowego i pozostałych środków przymusowych, udziału obrońcy i pełnomocnika w rozprawie głównej i przeprowadzania na niej dowodów, dowodów zdobytych za pomocą czynu zabronionego, dowodów prywatnych, granic orzekania sądu odwoławczego, odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata i radcy prawnego.

    Redaktorem zbioru jest prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński. Autorami są: Antoni Bojańczyk, Łukasz Chojniak, Paweł Czarnecki, Anna Gerecka-Żołyńska, Jacek Giezek, Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Wojciech Jasiński, Maria Jeż-Ludwichowska, Dariusz Kala, Piotr Kardas, Piotr Karlik, Maja Klubińska, Jacek Kosonoga, Karolina Kremens, Michał Królikowski, Cezary Kulesza, Arkadiusz Lach, Michał Laskowski, Jarosław Majewski, Hanna Paluszkiewicz, Maria Rogacka-Rzewnicka, Andrzej Sakowicz, Jerzy Skorupka, Ryszard Stefański, Sławomir Steinborn, Janusz Śliwa, Dariusz Świecki, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Paweł Wiliński, Kazimierz Zgryzek, Stanisław Zabłocki.