"PALESTRA" 2017 NR 13

 

„Palestra” 2017, nr 13 = e.Palestra 2017

 SPIS TREŚCI

 ARTYKUŁY

 

Hubert Skwarczyński, dr, prokurator (Piotrków Trybunalski)

Problematyka skazania bez rozprawy (art. 335 i 343 k.p.k.)

po nowelizacji k.p.k. ustawami z dnia 27 września 213 i 20 lutego 2015

– e.Palestra 2017, poz. 1/A.................................................................................9

 

Ada Chmielewska-Ciż, adwokat (Warszawa)

Zakażenia szpitalne – ogólne zagadnienia praktyczne

– e.Palestra 2017. Poz. 3/A...............................................................................34

 

Anna Król-Czarnecka, aplikant adwokacki (Warszawa),

doktorant KUL (Lublin)

Przesłanki obowiązku alimentacyjnego dzieci wobec

rodziców w Polsce i w Niemczech

– e.Palestra 2017, poz. 5/A...............................................................................45

 

Wojciech Bijas, apl. adw., doktorant UWr. (Wrocław)

Dochodzenie roszczeń z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów

mechanicznych – aspekty praktyki sądowej

e.Palestra 2017. Poz. 6/A...............................................................................56

 

Marcin Hotel, doktorant UJ (Kraków),

Aleksandra Rychlewska, apl. adw., doktorantka UJ (Kraków)

Umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności z urzędu

w postępowaniu restrukturyzacyjnym a przerwanie biegu przedawnienia

– e.Palestra 2017, poz. 9/A...............................................................................67

 

Katarzyna Mróz, adwokat (Piastów)

Skuteczność zobowiązania wekslowego wynikająca z blankietu

opatrzonego podpisem pełnomocnika

– e.Palestra 2017, poz. 11/A.............................................................................77

 

Agnieszka Serlikowska, radca prawny (Bydgoszcz)

Dochodzenie rekompensaty za mienie zabużańskie. Studium przypadku

– e.Palestra 2017, poz. 16/A ...........................................................................90

Michał Niedośpiał, dr (Kraków)

Prawa rzeczowe ograniczone na tle ustawy o uregulowaniu własności

gospodarstw rolnych z 26 października 1971 roku (art. 10)

– e.Palestra 2017, poz. 17/A...........................................................................100

 

Michał Hudzik, dr, adiunkt Akademii Koźmińskiego, członek BSiA SN

(Warszawa)

Miłość, egzaminy i... rewolwer. Zabójstwo, eutanazja czy samobójstwo?

– e.Palestra 2017, poz. 18/A...........................................................................117

 

Michał Niedośpiał, dr (Kraków)

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

– e.Palestra 2017, poz. 20/A...........................................................................130

 

 

ORZECZNICTWO

 

Beata Augustyńska, dr, apl. adw. (Rzeszów)

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada

2016 r., II OSK 349/15

– e.Palestra 2017, poz. 7/O............................................................................154

 

Andrzej Koziołkiewicz, adwokat (Gdańsk)

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 lipca

2017 r., I ACz 316/17

– e.Palestra 2017, poz. 19/O .........................................................................163

 

Michał Niedośpiał, dr (Kraków)

Skutki prawne wydziedziczenia i testamentu negatywnego – uwagi na tle

uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2015 r. III CZP 85/15

– e.Palestra 2017, poz. 23/O..........................................................................173

 

 

FELIETONY

 

 

Piotr Sobol-Kołodziejczyk, dr (Jarosław), Marek Zielinski, dr, LL.M,

(Kielce)

Kilka uwag w sprawie nauczania logiki i teorii argumentacji na studiach

prawniczych

– e.Palestra 2017, poz. 4/F.............................................................................185

 

Teresa Grzybkowska, prof. dr hab. (Warszawa)

Chmury – kurtyna nieba. Fotografie Mecenasa Stanisława Kłysa

– e.Palestra 2017, poz. 15/F...........................................................................188

 

KARTY HISTORII ADWOKATURY

 

Paweł Rokicki, dr, adiunkt PAN (Warszawa)

Adwokat Stanisław Krajowski-Kukiel, działacz wileńskiej konspiracji

– e.Palestra 2017, poz. 2/A.............................................................................195

 

Marek Gałęzowski, dr hab., prof. Uczelni Łazarskiego (Warszawa)

It’s good to be on the right side. Sylwetka adwokata Ludwika Cohna

– e.Palestra 2017, poz. 10/A...........................................................................200

Marcin Zaborski, adwokat, dr (Warszawa)

Feliks Mantel (1906–1990), adwokat w Warszawie, w II RP działacz PPS,

w Polsce Ludowej wiceminister, poseł do KRN i ambasador w Austrii,

członek NRA

– e.Palestra 2017, poz. 12/A...........................................................................212

 

Marcin Zaborski, adwokat, dr (Warszawa)

Borys Ołomucki (1901–1979), adwokat w Warszawie, w Polsce Ludowej

prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej

– e.Palestra 2017, poz. 13/A...........................................................................227

 

Wojciech Święch, dr (Kraków)

Kwestia wolnoprzesiedlności w Adwokaturze Małopolskiej

latach 1924-1939

– e.Palestra 2017, poz. 14/A...........................................................................233

 

MISCELLANEA

Zdzisław Zarzycki, dr hab., UJ (Kraków)

Ordo Sancti Sil Vestri Papae przyznany przez papieża Franciszka

profesorowi Wacławowi Uruszczakowi. Laudacja

– e.Palestra 2017, poz. 8/M ...........................................................................247

 

Katarzyna Mróz, adwokat (Piastów)

Sprawozdanie z seminarium naukowego „Sygnaliści – lekarstwo

na ograniczoną skuteczność organów ochrony konkurencji,

czy realizacja społecznego obowiązku praworządnych obywateli.

Próba analizy”, Warszawa 23 listopada 2017 r.

– e.Palestra 2017, poz. 21/M..........................................................................263

 

Bernard Długosz, adwokat, doktorant UŁ (Łódź)

Międzynarodowa Konferencja pt. „Notarialne tytuły egzekucyjne.

Między tradycją a przyszłością”, Łódź 7 kwietnia 2017 r.

– e.Palestra 2017, poz. 22/M..........................................................................269

 

Table of contents.........................................................................275