09
2014
wrzesień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl niedziela, 21 września 2014
*strona główna

Witamy na stronach internetowych miesięcznika „Palestra”

„Palestra” to czasopismo o ponad stuletniej tradycji
i ugruntowanej wysokiej pozycji w nauce prawa.

Po krótkim okresie ukazywania się w 1910 r. we Lwowie, powstało na nowo w 1924 r., założone przez adwokatów stołecznych. Wkrótce stało się jednym z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce. Wznowione po okresie wojny i stalinizmu wpisało się na stałe w dzieje i teraźniejszość prawa i Adwokatury.

Skupiało i skupia wokół siebie grono wybitnych prawników związanych zarówno z praktyką jak i nauką prawa.  

Zapraszamy na nasze strony

 

PIERWSZE ROCZNIKI "PALESTRY" 

W związku z przypadającą 1 marca 2014 r. 90 rocznicą wydania pierwszego zeszytu "Palestry" warszawskiej oraz 104 rocznicy wydania pierwszego zeszytu "Palestry" lwowskiej zamieszczamy wersję elektroniczną owych pierwszych roczników "czasopisma palestry polskiej"

                      
*aktualności

2014-09-19
VI Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2014, 4 listopada 2014 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w VI Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2014. To największe wydarzenie branżowe dla praktyki i teorii prawa upadłościowego i naprawczego w Polsce, gromadzące najwybitniejszych polskich ekspertów w tej dziedzinie.

Tegoroczna edycja Kongresu zostanie poświęcona niezwykle aktualnej tematyce – funkcjonowaniu prawa upadłościowego i naprawczego w sektorze publicznym, z uwzględnieniem planowanych zmian prawnych w tej dziedzinie. Trzon merytoryczny stanowią następujące grupy zagadnień:

 skutki ekonomiczne liberalizacji upadłości konsumenckiej,

 arbitraż a postępowania upadłościowe – ocena skutków projektów zmian prawa,

 podmioty publicznoprawne a upadłość,

 zdolność upadłościowa a zdolność restrukturyzacyjna – potrzeba zmian,

 upadłość konsumencka – granice liberalizacji przepisów.

Agenda Kongresu tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/inso2014-vi-polski-kongres-prawa-upadlosciowego-i-naprawczego-inso-2014/inso2014-agenda/

Podczas kongresowych obrad poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z funkcjonowaniem prawa upadłościowego w działalności przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Omówione będą aspekty ewentualnych zmian co do zdolności upadłościowej – np. przyznanie zdolności upadłościowej SPZOZ, niepublicznym uczelniom wyższym czy rolnikom. Prelegenci ustosunkują się także do tematów upadłości/restrukturyzacji szpitali, w tym publicznych. Skomentują fakt wyłączenia publicznych podmiotów leczniczych z zakresu zastosowania w nowych przepisach. Poruszą również problem posiadania zdolności restrukturyzacyjnej przez podmioty pozbawione zdolności upadłościowej. Przedstawią kwestię upadłości stowarzyszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego wszystkich zainteresowanych teorią i praktyką INSO. Rejestracja tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/inso2014-vi-polski-kongres-prawa-upadlosciowego-i-naprawczego-inso-2014/inso2014-rejestracja/

 2014-09-10
Jubileusze Redaktora Naczelnego

W dniu 9 września 2014 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej (i redakcji) miała miejsce uroczystość z okazji 50-lecia pracy w samorządzie adwokackim oraz okrągłych urodzin redaktora Naczelnego "Palestry" adw. Czesława Jaworskiego. Podczas uroczystości, w której uczestniczyli przedstawiciele adwokatury, sądownictwa, nauki prawa, w tyk Kolegium "Palestry" wręczony został Jubilatowi dedykowany Mu zeszyt "Palestry" - nr 9, do którego lektury zapraszamy.
Redaktorowi Naczelnemu życzymy zaś wszelkiego dobra i wielu lat tak owocnej pracy dla adwokatury i "Palestry".
 


2014-09-10
Rozpoczyna się trzecia edycja Polskich Kongresów Prawa organizowanych przez Instytut Allerhanda - Allerhand Summits 2014/2015 - nabliższy już w październiku

Trzecim Polskim Kongresem Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2014, który odbędzie się w dniach 15-16 października 2014 r. w Warszawie rozpoczyna się trzeci cykl Polskich Kongresów Prawa Realizowanych przez Instytut Allerhanda. 

Od października 2014 r., do czerwca 2015 r. zaplanowano 11 kongresów, które obejmą serię debat – konferencji tematycznych dedykowanych szczególnie istotnym obszarom prawno-gospodarczym oraz związanych z nimi dylematom regulacyjnym. Będą to: III Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych (15-16.X.2014), VI Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego (4.XI.2014), II Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych (15.XI. 2014), II Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości (17.II.2015), II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego (13.III.2015), II Polski Kongres Prawa Energetycznego i Zasobów Naturalnych (26.III.2015), III Polski Kongres Prawa Podatkowego (14.IV.2015), Polski Kongres Innowacji i Przedsiębiorczości (21.V.2015), III Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej (11.VI.2015), II Polski Kongres Prawa Sportowego (23.VI.2015)

szerzej www.allerhand.plstrona :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61

(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com